Reparació EZS i ELV Mercedes

30 nov., 2020

L’interruptor d’engegada de Mercedes, també anomenat EZS, és el sistema d’immobilitzador, el mòdul de reconeixement de claus. En resum, es tracta del sistema de seguretat del vehicle.

Els errors en aquest mòdul són bastant comuns. El principal problema és que la clau es queda encallada, un problema intermitent que va de menys a més i és un indici que a la curta s’acabarà bloquejant l’EZS.

Els errors més comuns són: la clau no gira, la clau gira però no engega, la clau gira però dóna error intermitents.

Si ha detectat algun d’aquests errors, li recomanem que vingui al nostre taller o ens faci arribar aquest mòdul per tal de poder elaborar un diagnòstic de l’error i poder solucionar-lo.

Aquest mòdul conté dades d’identificació del vehicle i normalment resulta bastant car substituir per una peça nova. Des de Rigau Grup, en la gran majoria de casos, podem reparar o bolcar la informació en un mòdul que funcioni correctament.

ezs mercedes

ELV Mercedes

Aquest mòdul és un sistema de bloqueig de direcció que va emparellat amb el mòdul d’immobilitzador (EZS) i funciona com a sistema de seguretat complementari al de la clau.

Quan introduïm la clau al contacte, envia la informació de desbloqueig l’EVL i si és correcte, ens permet engegar el vehicle.

Els errors més comuns són: que la clau gira però l’EVL no desbloqueja (no dóna el contacte) o la clau no gira.

Si es produeix algun d’aquests errors, contacti amb nosaltres, li oferim una solució ràpida i econòmica.

elv mercedes