Ancoratges de caixes fortes

L’ancoratge adequat i la instal·lació professional de caixes fortes.
Inici 9 Caixes fortes 9 Ancoratges de caixes fortes
Anclaje de caja fuerte

L’ancoratge de caixes fortes és un aspecte crucial a la seguretat de qualsevol unitat d’emmagatzematge de valor. Un ancoratge deficient i una instal·lació negligent poden convertir-la en un blanc fàcil per als delinqüents, permetent que, amb una simple extracció, es produeixin situacions no desitjades. A Rigau Grup, entenem la importància de l’ancoratge adequat i la instal·lació professional de caixes fortes.

La normativa espanyola i l’ancoratge de caixes fortes

A Espanya, hi ha una normativa específica, la UNE 108136, que defineix els «Procediments d’Ancoratge per a Unitats d’Emmagatzematge de Seguretat». Aquesta normativa és essencial per garantir la seguretat de caixes fortes en diversos entorns, des de llars i negocis fins a joieries i hotels. L’objectiu principal d’aquesta norma és assegurar que les caixes fortes estiguin ancorades de manera efectiva per resistir-hi intents de robatori.

Tipus d’ancoratge i importància

La normativa UNE 108136 estableix que hi ha diversos tipus d’ancoratge, cadascun amb les seves característiques i requisits específics. Aquests ancoratges poden ser mecànics o químics, i en alguns casos, una combinació de tots dos. L’elecció del tipus d’ancoratge depèn de diversos factors, com ara el pes de la caixa forta i les característiques del lloc d’instal·lació. És fonamental que l’ancoratge compleixi la resistència a la tracció prevista per garantir la seguretat.

Requisits de resistència i lloc d’ancoratge

La normativa detalla que l’ancoratge ha de ser prou resistent per suportar com a mínim el pes d’una caixa forta de 2.000 kg. Això assegura que la unitat d’emmagatzematge estigui protegida contra intents d’extracció. A més, la norma estableix que si el lloc d’ancoratge no està format per una llosa de formigó de qualitat C20/25 amb un gruix d’almenys 165 mm, és obligatori fer servir una placa d’ancoratge per reforçar la instal·lació.

Complementant la seguretat amb Rigau Grup?

L’ancoratge d’una caixa forta no només compleix els requisits legals, sinó que també complementa el grau de seguretat establert a la Norma UNE-EN 1143-1. Aquesta norma classifica les caixes fortes d’acord amb el nivell de resistència al robatori i defineix els estàndards de seguretat que han de complir. L’ancoratge adequat és essencial per garantir que la caixa forta es mantingui al seu lloc i compleixi els nivells de seguretat requerits.

A Rigau Grup ens enorgulleix oferir serveis d’ancoratge de caixes fortes que compleixen les normatives espanyoles i garanteixen la màxima seguretat. El nostre equip d’experts en seguretat s’assegurarà que la seva caixa forta estigui ancorada de manera segura i que compleixi tots els requisits de resistència. No escatimem esforços a protegir els seus actius més preuats. Contacta amb nosaltres avui per obtenir la solució de seguretat més fiable.