Porta antiokupa

Sistemes de portes de seguretat.

Inici 9 Seguretat i protecció 9 Porta antiokupa

Porta antiokupa

Composició de la porta

Porta antiokupa elaborada amb xapa galvanitzada de 1,5 mm amb reforços interiors de xapa blindada i electro-soldada. Pany de seguretat de gorges amb clau de seguretat.

Col·locació de la porta

S’instal·la amb cargols especials a la paret a la part de fora de la porta del domicili amb tacs especials sense necessitat de fer obra.

Objectiu de la porta

La funció de la porta és dificultar el forçament de la porta de l’habitatge evitant la intrusió i complint el seu objectiu de porta antiokupa.