Detecció anticipada

El sistema Bluequotient.

Inici 9 Seguretat i protecció 9 Detecció anticipada

Sistema de detecció anticipada. BlueQuotient

La tecnologia BlueQuotient s’ha creat per la detecció anticipada front un intent de robatori, oferint una doble protecció: una major resistència física i dissuasió per impedir la intrusió, i també, la detecció a l’atac per conèixer l’intent de robatori de manera anticipada.

Bluequotient

Duplicat de comandaments de garatge

Aquest sistema permet augmentar el temps que el lladre ha d’emprar per robar en un domicili, i a la vegada, reduir el temps d’actuació en el lloc del delicte per la rapidesa en el sistema d’alarma (12 segons).

A més, aquest sistema ha estat pensat per ser adherit al bastidor de les portes i finestres, amb la finalitat, doncs, de reduir al mínim el temps d’intervenció del lladre abans de ser detectat.

Com funciona?

El circuit flexible en forma de membrana amb tecnologia BlueQuotient pot generar un avís d’alarma de dues tipologies:

  • Per la ruptura d’una de les pistes del circuit flexible davant un atac, amb una eina manual o elèctrica.
    O simplement per la pressió sobre algun dels polsadors a tractar, per exemple, en fer un palancajament a una porta o finestra.
  • Qualsevol d’aquests dos senyals, actuaran obrint o tancant un contacte d’un detector del sistema d’alarma. Val a dir, però, que la membrana amb tecnologia BQ no disposa de cap tipologia de sistema electrònic addicional ni bateries, donat que únicament obra o tanca un circuit flexible amb continuïtat per la integració d’aquest senyal, en forma de contactes eco en el sistema d’alarma l’habitatge o empresa.