VIRO (automàtic)

Pany de cotxe.

Viro atomatic

Viro (automàtic)

Cos: monobloc d’acer inoxidable electròlit, de forma el·líptica, sense angles; que s’enganxa a encaix a la placa d’ancoratge trapezoidal i es fixa amb 2 cargols d’acer inoxidable (en dotació) a l’interior de l’espai de càrrega.