Com instal·lar un control d’accés?

13 març, 2023

Vols millorar la seguretat del teu entorn? T’has preguntat com controlar l’entrada i sortida del teu edifici o negoci? T’expliquem com instal·lar un control d’accés.

Avui volem parlar dels controls d’accés especialitzats per a cada necessitat. Amb ells podem crear registres d’entrada i sortida, i modificar usuaris i horaris sense necessitat de canviar els panys. Com instal·lar un control d’accés? Des de Rigau Grup, t’ho expliquem.

Control Acces

Què és un control d’accés? 

Un sistema de control d’accessos, entès des d’un vessant físic, es podria definir com aquell mecanisme o dispositiu que autoritza l’entrada de persones o vehicles a determinades instal·lacions. Per exemple, es pot instal·lar un control d’accés a les portes per permetre el pas a determinades àrees d’instal·lacions, com ara magatzems, oficines o departaments a determinats empleats d’una organització.

Cada dispositiu és únic i no es pot copiar, aconseguint així, que cada persona tingui assignat el seu propi accés i que pugui entrar i sortir dins del seu horari als espais que se li permet.

A més, es crea un registre de totes les entrades i sortides, així com tota la informació de la persona (data d’entrada i sortida, hora i motiu amb què s’ha restringit l’accés).

Objectius dels controls d’accés 

Un sistema de control d’accessos, entès des d’un vessant físic, es podria definir com aquell mecanisme o dispositiu que autoritza l’entrada de persones o vehicles a determinades instal·lacions. Per exemple, es pot instal·lar un control d’accés a les portes per permetre el pas a determinades àrees d’instal·lacions, com ara magatzems, oficines o departaments a determinats empleats d’una organització.

Cada dispositiu és únic i no es pot copiar, aconseguint així, que cada persona tingui assignat el seu propi accés i que pugui entrar i sortir dins del seu horari als espais que se li permet.

A més, es crea un registre de totes les entrades i sortides, així com tota la informació de la persona (data d’entrada i sortida, hora i motiu amb què s’ha restringit l’accés).

¿Per què instal·lar un control d’accés?

Els motius pels quals instal·lar un control d’accés es regeixen principalment per tres principis bàsics: la identificació, l’autenticació i l’autorització. Al primer pas, s’identifica l’usuari o treballador. Hi ha diversos mètodes per identificar una persona, com les empremtes dactilars, les targetes d’identificació o el reconeixement per veu, entre d’altres.

Basant-nos en aquests sistemes, es detecta si la persona que està intentant l’accés és a la base de dades i si compta amb els permisos necessaris. És a dir, consisteix a verificar la identitat de l’usuari.

Un cop el sistema ha identificat i verificat la identitat de l’usuari, es procedeix (o no) a autoritzar-ne l’accés a les instal·lacions o sistemes informàtics. És habitual que l’autorització estigui limitada a determinats recursos o instal·lacions. Per exemple, en un control d’accés a la feina, l’entrada al magatzem pot estar limitada als operaris del magatzem o als transportistes.

En definitiva, els mecanismes de control d’accés són fonamentals per a la protecció de dades a empreses, i són instruments imprescindibles per garantir la seguretat i la integritat d’instal·lacions i equips.

Tipus de control d’accés

El control d’accés a empreses es pot implantar a través de diferents mètodes. Aquests mecanismes es trien en funció de les necessitats particulars de cada organització o del nivell de seguretat desitjat.

Un dels més habituals es basa en dispositius que tenen un teclat on l’usuari ha d’introduir un codi numèric. Aquest codi identifica el treballador i desbloqueja l’accés a una àrea determinada.

El reconeixement de l’empremta dactilar és un control d’accés biomètric que es basa que no hi ha dues empremtes dactilars iguals. És un dels sistemes més habituals i es pot utilitzar tant per accedir a instal·lacions com a equips informàtics o sistemes electrònics.

El reconeixement facial o l’ocular són altres sistemes d’identificació biomètrics. Es basen en un programari que analitza els trets de la cara d’una persona i comprova si coincideixen amb els d’una entrada de la base de dades.

Un altre dels mètodes de control d’accessos i de presència és a través de les targetes identificatives. Normalment, aquestes targetes s’insereixen en terminals que identifiquin l’usuari i emmagatzemen informació diversa, per exemple, l’hora d’entrada i sortida del treballador.

La identificació per radiofreqüència és un mètode que permet la identificació automàtica de productes o objectes mitjançant la lectura de codis de barres o similars. S’utilitza, per exemple, en els sistemes de gestió de flotes de vehicles o en els controls d’estoc.

Els sistemes de control d’accés autònoms permeten el control de vies d’accés com a ports o barreres sense estar connectats a un ordinador o equip central. Generalment, no poden emmagatzemar registres d’esdeveniments i també tenen altres limitacions, per exemple, que en alguns casos no tenen opcions per limitar l’accés per grups de ports o horaris.

Als sistemes discrecionals, els drets d’accés són determinats pel propietari del recurs. Aquests recursos s’associen a una llista de control d’accés on els diferents usuaris s’associen als permisos d’accés i poden establir diferents nivells jeràrquics.

Com ja hem dit, el control d’accés es pot fer a través de diferents mètodes: reconeixements d’empremta dactilar, targetes identificatives, per radiofreqüència, etc. Tot i això, tots aquests mètodes tenen en comú que per permetre o restringir l’accés s’ha de passar per les fases d’identificació, autenticació i autorització.

A aquests tres principis es poden afegir també el de traçabilitat, entesa com el seguiment o rastreig de productes, persones o dades emmagatzemades al sistema.

Objectius dels controls d’accés 

El control d’accés de persones es fa amb una sèrie d’objectius:

  • Restringir o permetre l’accés de persones a determinades àrees o departaments d’unes instal·lacions.
  • Restringir o permetre l’accés a sistemes informàtics, bases de dades i altres serveis d’informació.
  • Protegir els béns físics, equips o dades de les organitzacions davant de robatoris o accessos de tercers sense permís.
  • Detectar accessos no autoritzats i posar en marxa mecanismes per evitar-los.
  • Registrar i revisar esdeveniments crítics realitzats pels usuaris als sistemes.
  • Facilitar l’organització de l’empresa i el control dels treballadors.

En definitiva, els mecanismes de control d’accés són fonamentals per a la protecció de dades a empreses, i són instruments imprescindibles per garantir la seguretat i la integritat d’instal·lacions i equips. Si voleu més informació contacteu amb nosaltres per assessorament.