Mestrejament o pla de tancament

El sistema que et permetrà obrir diferents accessos i denegar els que consideris oportuns.

Home 9 Servei de serralleria 9 Mestrejament o pla de tancament

Però… Què és el mestrejament?

Un mestrejament o pla de tancament és una forma senzilla, econòmica i segura d’unificar totes les clau en una de sola. Ens permet definir accessos segons els permisos que tingui cada usuari, poden haver-hi claus usuaris, claus mestres i submestres. Cada clau d’usuari obrirà només una porta o pany (o també hi ha la possibilitat d’obrir les portes que es necessitin, però amb perfil d’usuari) la clau submestra, utilitzada per mastrejaments o plans de tancament complexos, ens permet obrir un conjunt de portes o accessos, i finalment la clau mestra que ens obrirà tots els accessos.

Igualament de panys, que el que fa és igualar tots els accessos en una sola clau sense discriminar jerarquia ni permisos, totes les claus obren tots els panys.

Igualament de panys

Que el que fa és igualar tots els accessos en una sola clau sense discriminar jerarquia ni permisos, totes les claus obren tots els panys.

Recomanacions d’un mestrejament ideal

Un mastrejament ideal és el que ens aporta seguretat i estalvi.

Alta seguretat per garantir que el sistema no serà vulnerat, aquí és molt important la qualitat del bombí, la clau i el protocol intern que té l’empresa que gestiona el mestrejament.

Estalvi

Si es fa el pla de tancament al principi ens estalviem la inversió inicial dels panys, en la reposició, quan es fa malbé algun cilindre només s’ha de canviar el rotó intern i ens estalviem de fer claus per tothom.

Des de Rigau us garantim un mestrejament ideal per:

  • Consultoria del pla de tancament
  • Experiència en els mestrejaments
  • Precisió del sistema garantint fins a 1 milió de cicles d’obertures en la gamma més alta
  • Quantitat de pitons i sistema interns per garantir seguretat i durabilitat
  • Certificat del mestrejament Vds 2344 o certificat EN1303
  • Procediments, control i registre de les claus

Components del sistema

Requisits de seguretat en els bombins que ho requereixin (sobretot en cilindres que donen a l’exterior) com pitons antitaladre, pont anti-extracció, sistemes antibumping, claus copiables mitjançant permisos requerits.

Requisits d’utilitat com tolerància del sistema, permutació, gran quantitat i qualitat de pitons, patent en vigor, clau amb element mòbil patentat, clau robusta i capçals de diferents colors per ajudar a distingir usuaris.

Disseny del mestrejament o pla de tancament:

És important una estructura piramidal, que tots els accessos estiguin planificats en el pla de tancament encara que de bon principi no s’instal·lin, diferents posicions de reserva en cas de pèrdua o rebotir de claus, simular escenaris i passos circulatoris, establir nivells d’accessos per necessitats, establir posicions dels bombins per usos i no per ubicacions…

Diferents preus segons les necessitats

Encara que l’idoni és un mestrejament de màxima seguretat i qualitat, disposem de diversos sistemes i marques que es poden adaptar a cada necessitat i pressupost.