Controls d'accés

Controls d'accés especialitzats per a cada necessitat

El control d’accés és un sistema integral planificat que limita l’entrada de persones dins d’un horari i unes dates a unes dependències determinades. Cada dispositiu (clau, targeta de proximitat, empremta digital...) és únic i irrepetible, així que cada persona tindrà assignat el seu propi accés que li permetrà l’obertura sempre que es trobi dins de l’horari, i quan estigui fora li serà òbviament denegat.


A més es crea un registre de tots els intents d’obertura, ja siguin amb o sense èxit, de tots els accessos, amb informació de la persona, l’hora, la data, el resultat i el motiu pel qual li ha estat restringit l’accés.


Existeix la possibilitat il·limitada de realitzar canvis en les restriccions, com per exemple modificar l’horari, donar d’alta i de baixa als usuaris sense la necessitat de canviar els cilindres o panys.