KIT 06 - Detecció anticipada del robatori amb panell GSM de comunicació

Panell de control amb teclat + Comandament

* Aquest KIT és una ampliació del KIT 05 (Kit de detecció anticipada del robatori).