KIT 15 - Escut de seguretat DN24P

Escut de seguretat DN24P. Aquests sistema permet augmentar la resistència d'entrada a un habitatge fins a 20 minuts.

275.00