Per què instal·lar un control d’accés? Part 1

05/05/2022
Rigau Grup

Vols millorar la seguretat del teu entorn? T’has preguntat com controlar l’entrada i sortida del teu edifici o negoci?

 

Avui et volem parlar dels controls d'accés especialitzats per a cada necessitat (clau, targeta, empremta digital). Amb ells podem crear registres d'entrada i sortida i modificar usuaris i horaris sense necessitat de canviar els panys.

 

Què és un control d’accés? 

Un sistema de control d’accessos, entès des d’una vessant física, es podria definir com aquell mecanisme o dispositiu que autoritza l'entrada de persones o vehicles a determinades instal·lacions. 

Per exemple, es pot instal·lar un control d'accés a les portes per permetre el pas a determinades àrees d'instal·lacions com ara magatzems, oficines o departaments a determinats empleats d'una organització. 

Cada dispositiu (sigui clau, targeta, empremta digital, etc.) és únic i no es pot copiar, aconseguint així, que cada persona tingui assignat el seu propi accés i que pugui entrar i sortir dins del seu horari en els espais que se li permet. 

A més, es crea un registre de totes les entrades i sortides, així com, tota la informació de la persona (data d’entrada i sortida, hora i motiu amb el qual s’ha restringit l’accés).

 

Objectius dels controls d’accés 

El control d'accés de persones es fa amb una sèrie d'objectius: 

  • Restringir o permetre l'accés de persones a determinades àrees o departaments d'unes instal·lacions. 
  • Restringir o permetre l’accés a sistemes informàtics, bases de dades i altres serveis d’informació
  • Protegir els béns físics, equips o dades de les organitzacions davant de robatoris o accessos de tercers sense permís.
  • Detectar accessos no autoritzats i posar en marxa mecanismes per evitar-los.
  • Registrar i revisar esdeveniments crítics realitzats pels usuaris als sistemes.
  • Facilitar l’organització de l’empresa i el control dels treballadors. 

 

Principis bàsics dels controls d’accés 

Els tres principis bàsics que regeixen un control d'accés i de seguretat són la identificació, l'autenticació i l'autorització. 

Identificació 

El primer pas és la identificació de l’usuari o treballador. Hi ha diversos mètodes per identificar una persona, com ara les empremtes dactilars, les targetes d'identificació o el reconeixement per veu, entre molts d'altres. 

Autenticació 

En base a aquests sistemes es detecta si la persona que està intentant l'accés és a la base de dades i si compta amb els permisos necessaris. És a dir, consisteix a verificar la identitat de l'usuari. 

Autorització 

Un cop el sistema ha identificat i verificat la identitat de l'usuari, es procedeix (o no) a autoritzar-ne l'accés a les instal·lacions o als sistemes informàtics. És habitual que l'autorització estigui limitada a determinats recursos o instal·lacions. Per exemple, en un control d'accés a la feina, l'entrada al magatzem pot estar limitada als operaris del magatzem o als transportistes. 

 

En definitiva, els mecanismes de control d'accés són fonamentals per a la protecció de dades a empreses, i són instruments imprescindibles per garantir la seguretat i la integritat d'instal·lacions i equips. Si voleu més informació contacteu amb nosaltres per assessorament.